ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น


 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู

ดูรายละเอียดได้ที่ www.edu2.ku.ac.th/research

 

 

 

 


จำนวนการเข้าชม : 358 ครั้ง