ข่าวประชาสัมพันธ์

เดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 25 เดิน–วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์


ที่มา

          เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และชมรมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด โครงการศึกษาศาสตร์ มก. เดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 25 “เดิน–วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” 

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเส้นทางวิ่งผ่านต้นนนทรีทรงปลูก บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในวันที่ 28 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันนับได้ 48 ปี และในปีนี้ได้จัดโครงการศึกษาศาสตร์ มก.เดิน – วิ่งมินิมาราธอน ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 25 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วม ได้แก่ นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพ และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน อันจะเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพที่ดี มีอายุยืนยาว อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้นำรายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้จัด

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ของทุกปี คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 25

ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,000 คน ปล่อยตัวเวลา 5.30 น. แบ่งรุ่นอายุดังนี้

 

          

  • ชาย อายุต่ำกว่า 20 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
  • หญิง อายุต่ำกว่า 20 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป

2. เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 500 คน ปล่อยตัวเวลา 5.45 น. แบ่งรุ่นอายุดังนี้

 

  • ชาย ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40 ปีขึ้นไป
  • หญิง ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40 ปีขึ้นไป
  • ครอบครัว 3 คน (พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครอง และลูก)

ราคาและการชำระเงิน

  • ระยะ 5 กิโมเมตร และ 10 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 400 บาท
  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านละ 50 บาท (รับสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

เงื่อนไข บัตรราคา 50 บาท

  • ลุ้นถ้วยรางวัลจากการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
  • ลุ้นรับรางวัลจากเลขเบอร์วิ่ง (BIB)
  • ท่านจะไม่ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษ (บัตรราคา 50 บาท)      

เสื้อและเหรียญรางวัล

 

(เหรียญรางวัลอยู่ในระหว่างการออกแบบ)

ผู้สมัครโปรดนำหลักฐานการสมัครมารับเสื้อที่ระลึก และเบอร์ได้ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 4.30 – 5.30 น. 

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4.30 น. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยพร้อม รับเบอร์และเสื้อที่ระลึก

5.00 น. อบอุ่นร่างกาย Aerobic Dance และยืดกล้ามเนื้อ

5.20 น. เช็คอินนักวิ่งเข้าจุดสตาร์ท

5.25 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

ขอเชิญชวนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด"

5.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

5.45 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร

6.10 น. นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย

7.30 น. พิธีแจกถ้วยรางวัล / รางวัลจับฉลาก / มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

8.30 น. ปิดการแข่งขัน

[รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัคร]

ติดต่อสอบถาม  Thai.run: 093-242-3888 (race@thai.run)


จำนวนการเข้าชม : 716 ครั้ง