ข่าวการศึกษา

ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม)...


ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม)

>> รายละเอียด ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies.” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 029428888-9
ดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF English Preparation for Graduate Studies หรือ ไฟล์ WORD English Preparation for Graduate Studies