ข่าวการศึกษา

ประกาศการหยุดเรียนและงดใช้อาคาร...


เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีกำหนดการหยุดเรียนและงดใช้อาคาร  >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<