คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญฟังบรรยายการให้ความรู้ เรื่องการเขียนหนังสือและตำราให้มีคุณภาพ...
 • ขอเชิญฟังบรรยายการให้ความรู้ เรื่องการเขียนหนังสือและตำราให้มีคุณภาพ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Feb/2017    เวลา : 08:17:19     จำนวนการเข้าชม (284ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา...
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Feb/2017    เวลา : 13:10:58     จำนวนการเข้าชม (237ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Feb/2017    เวลา : 08:01:27     จำนวนการเข้าชม (214ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Feb/2017    เวลา : 10:23:58     จำนวนการเข้าชม (173ครั้ง)

 • valentines day ideas...
 • valentines day ideas...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Feb/2017    เวลา : 09:54:00     จำนวนการเข้าชม (143ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคล ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคล ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2017    เวลา : 08:29:10     จำนวนการเข้าชม (240ครั้ง)

 • ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...
 • ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Feb/2017    เวลา : 19:24:49     จำนวนการเข้าชม (261ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jan/2017    เวลา : 13:50:51     จำนวนการเข้าชม (345ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jan/2017    เวลา : 13:48:26     จำนวนการเข้าชม (262ครั้ง)

 • คำสั่่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jan/2017    เวลา : 08:16:45     จำนวนการเข้าชม (199ครั้ง)

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม...
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jan/2017    เวลา : 08:13:12     จำนวนการเข้าชม (154ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jan/2017    เวลา : 12:27:43     จำนวนการเข้าชม (161ครั้ง)

 • ประกาศการคัดเลือกคณาจารย์ในคณะเป็นกรรมการคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศการคัดเลือกคณาจารย์ในคณะเป็นกรรมการคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Jan/2017    เวลา : 08:13:21     จำนวนการเข้าชม (137ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jan/2017    เวลา : 13:10:37     จำนวนการเข้าชม (162ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559...
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jan/2017    เวลา : 12:13:00     จำนวนการเข้าชม (185ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,312 (View)