คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559...
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Apr/2017    เวลา : 15:25:14     จำนวนการเข้าชม (331ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Apr/2017    เวลา : 14:39:07     จำนวนการเข้าชม (731ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 12:54:13     จำนวนการเข้าชม (177ครั้ง)

 • ประกาศ "รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"...
 • ประกาศ "รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 12:46:39     จำนวนการเข้าชม (316ครั้ง)

 • ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ...
 • ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 11:58:47     จำนวนการเข้าชม (184ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Mar/2017    เวลา : 10:22:21     จำนวนการเข้าชม (464ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Mar/2017    เวลา : 10:20:56     จำนวนการเข้าชม (177ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Mar/2017    เวลา : 10:50:50     จำนวนการเข้าชม (685ครั้ง)

 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ...
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Mar/2017    เวลา : 15:42:54     จำนวนการเข้าชม (956ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Mar/2017    เวลา : 08:05:48     จำนวนการเข้าชม (172ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Mar/2017    เวลา : 07:20:28     จำนวนการเข้าชม (203ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Mar/2017    เวลา : 08:33:28     จำนวนการเข้าชม (254ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Mar/2017    เวลา : 08:30:45     จำนวนการเข้าชม (201ครั้ง)

 • รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอราาเช้าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...
 • รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอราาเช้าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Mar/2017    เวลา : 12:14:17     จำนวนการเข้าชม (182ครั้ง)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์...
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Feb/2017    เวลา : 09:47:01     จำนวนการเข้าชม (203ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,315 (View)