คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jan/2017    เวลา : 13:10:37     จำนวนการเข้าชม (121ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559...
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jan/2017    เวลา : 12:13:00     จำนวนการเข้าชม (132ครั้ง)

 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2016    เวลา : 12:11:22     จำนวนการเข้าชม (218ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Dec/2016    เวลา : 12:21:26     จำนวนการเข้าชม (452ครั้ง)

 • ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559...
 • ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2016    เวลา : 12:51:28     จำนวนการเข้าชม (127ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี2559...
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Dec/2016    เวลา : 15:14:20     จำนวนการเข้าชม (187ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัยบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย...
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัยบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพบุคลากร...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Dec/2016    เวลา : 12:44:07     จำนวนการเข้าชม (155ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2016    เวลา : 13:55:50     จำนวนการเข้าชม (223ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Dec/2016    เวลา : 13:31:10     จำนวนการเข้าชม (235ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2016    เวลา : 07:37:05     จำนวนการเข้าชม (208ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Dec/2016    เวลา : 08:02:34     จำนวนการเข้าชม (167ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Nov/2016    เวลา : 12:16:32     จำนวนการเข้าชม (288ครั้ง)

 • แนวปฏิบัติที่ดีของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพในต่างประเทศสำหรับข้าราชการชาวเอเชีย...
 • แนวปฏิบัติที่ดีของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพในต่างประเทศสำหรับข้าราชการชาวเอเชีย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2016    เวลา : 15:53:17     จำนวนการเข้าชม (122ครั้ง)

 • ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะโครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ...
 • ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะโครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Nov/2016    เวลา : 12:01:03     จำนวนการเข้าชม (193ครั้ง)

 • ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป Cohort ALFABET Project...
 • ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป Cohort ALFABET Project...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Nov/2016    เวลา : 12:10:07     จำนวนการเข้าชม (70ครั้ง)


  ทั้งหมด 24 หน้า 350 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744,986 (View)