คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jan/2018    เวลา : 15:24:16     จำนวนการเข้าชม (191ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Jan/2018    เวลา : 16:24:40     จำนวนการเข้าชม (140ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัตรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัตรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jan/2018    เวลา : 11:56:21     จำนวนการเข้าชม (265ครั้ง)

 • Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)...
 • Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jan/2018    เวลา : 14:09:52     จำนวนการเข้าชม (92ครั้ง)

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jan/2018    เวลา : 13:38:52     จำนวนการเข้าชม (108ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2017    เวลา : 10:04:02     จำนวนการเข้าชม (164ครั้ง)

 • กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนอนาคตการขอตำแแหน่งวิชาการด้วยเก...
 • กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนอนาคตการขอตำแแหน่งวิชาการด้วยเก...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Dec/2017    เวลา : 14:17:46     จำนวนการเข้าชม (162ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน...
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2017    เวลา : 09:58:50     จำนวนการเข้าชม (138ครั้ง)

 • แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน...
 • แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2017    เวลา : 09:48:00     จำนวนการเข้าชม (123ครั้ง)

 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Dec/2017    เวลา : 14:14:54     จำนวนการเข้าชม (125ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์...
 • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2017    เวลา : 14:55:52     จำนวนการเข้าชม (129ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์...
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2017    เวลา : 14:14:05     จำนวนการเข้าชม (86ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2017    เวลา : 10:07:21     จำนวนการเข้าชม (106ครั้ง)

 • ประกาศว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกาศว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Nov/2017    เวลา : 15:57:37     จำนวนการเข้าชม (155ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Nov/2017    เวลา : 13:10:19     จำนวนการเข้าชม (572ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,313 (View)