คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • ประกาศกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2014    เวลา : 09:54:20     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Oct/2014    เวลา : 09:44:27     จำนวนการเข้าชม (257ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2014    เวลา : 13:57:21     จำนวนการเข้าชม (555ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Oct/2014    เวลา : 09:19:18     จำนวนการเข้าชม (385ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Oct/2014    เวลา : 09:17:27     จำนวนการเข้าชม (847ครั้ง)

 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557...
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Oct/2014    เวลา : 14:31:59     จำนวนการเข้าชม (457ครั้ง)

 • ข้อมูลควรทราบเกี่ยวกับวันซ้อมใหญ่...
 • ข้อมูลควรทราบเกี่ยวกับวันซ้อมใหญ่...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Sep/2014    เวลา : 13:53:48     จำนวนการเข้าชม (305ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Sep/2014    เวลา : 13:37:12     จำนวนการเข้าชม (411ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Sep/2014    เวลา : 08:50:20     จำนวนการเข้าชม (276ครั้ง)

 • ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัย...
 • ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 11:43:06     จำนวนการเข้าชม (390ครั้ง)

 • Welcome to English Corner!...
 • Welcome to English Corner!...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Sep/2014    เวลา : 16:10:18     จำนวนการเข้าชม (468ครั้ง)

 • ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๕...
 • ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๕...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Sep/2014    เวลา : 12:34:05     จำนวนการเข้าชม (1651ครั้ง)

 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ต้องการรับสมัครนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์...
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ต้องการรับสมัครนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ที่เคยทำงานกิจกรรมนิสิต หรือเคยเป็นกรรมการสโมสรนิสิตมาก่อน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2014    เวลา : 09:18:16     จำนวนการเข้าชม (359ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Sep/2014    เวลา : 11:16:43     จำนวนการเข้าชม (372ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเราะห์นโยบายและแผน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Sep/2014    เวลา : 14:28:49     จำนวนการเข้าชม (347ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,307 (View)