คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ ๒๑”...
 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ ๒๑”...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2014    เวลา : 08:45:15     จำนวนการเข้าชม (523ครั้ง)

 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง ปาฐกถา ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า สร้างศรัทธา คุรุวิถี” ...
 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง ปาฐกถา ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า สร้างศรัทธา คุรุวิถี” ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2014    เวลา : 08:39:11     จำนวนการเข้าชม (515ครั้ง)

 • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมงาน ๔๕ ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก....
 • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านร่วมงาน ๔๕ ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก. วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2014    เวลา : 08:28:10     จำนวนการเข้าชม (637ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Nov/2014    เวลา : 10:26:24     จำนวนการเข้าชม (229ครั้ง)

 • สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558...
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Nov/2014    เวลา : 08:59:30     จำนวนการเข้าชม (225ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Nov/2014    เวลา : 07:59:43     จำนวนการเข้าชม (354ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Nov/2014    เวลา : 08:56:10     จำนวนการเข้าชม (367ครั้ง)

 • กำหนดการประชุมวิชาการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45...
 • กำหนดการประชุมวิชาการ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Nov/2014    เวลา : 07:54:16     จำนวนการเข้าชม (925ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง พุทธศาสตร์กับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21...
 • ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง พุทธศาสตร์กับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21 โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Oct/2014    เวลา : 10:10:21     จำนวนการเข้าชม (639ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • ประกาศผลการคัดเลือกกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Oct/2014    เวลา : 14:10:56     จำนวนการเข้าชม (266ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Oct/2014    เวลา : 11:20:59     จำนวนการเข้าชม (507ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Oct/2014    เวลา : 09:27:20     จำนวนการเข้าชม (340ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Oct/2014    เวลา : 11:40:27     จำนวนการเข้าชม (351ครั้ง)

 • โครงการบรรพชาอุปสมบทและแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย - เนปาล...
 • โครงการบรรพชาอุปสมบทและแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย - เนปาล...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2014    เวลา : 10:29:50     จำนวนการเข้าชม (1578ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2014    เวลา : 10:06:44     จำนวนการเข้าชม (294ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,316 (View)