คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jul/2014    เวลา : 12:50:33     จำนวนการเข้าชม (359ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติณ ปรีชาชัยสุรัตน์...
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jul/2014    เวลา : 09:20:38     จำนวนการเข้าชม (1406ครั้ง)

 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน...
 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jul/2014    เวลา : 10:07:31     จำนวนการเข้าชม (210ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Jul/2014    เวลา : 09:23:43     จำนวนการเข้าชม (434ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jul/2014    เวลา : 12:37:38     จำนวนการเข้าชม (234ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 15:51:29     จำนวนการเข้าชม (332ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 15:43:44     จำนวนการเข้าชม (343ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jul/2014    เวลา : 09:50:34     จำนวนการเข้าชม (433ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jul/2014    เวลา : 11:44:02     จำนวนการเข้าชม (381ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jun/2014    เวลา : 23:12:31     จำนวนการเข้าชม (773ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2014    เวลา : 16:23:02     จำนวนการเข้าชม (646ครั้ง)

 • ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ...
 • ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ดังนี้...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2014    เวลา : 08:39:15     จำนวนการเข้าชม (283ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jun/2014    เวลา : 15:16:19     จำนวนการเข้าชม (986ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jun/2014    เวลา : 09:04:46     จำนวนการเข้าชม (378ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jun/2014    เวลา : 09:57:49     จำนวนการเข้าชม (829ครั้ง)


  ทั้งหมด 24 หน้า 350 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744,980 (View)