คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Dec/2014    เวลา : 13:29:43     จำนวนการเข้าชม (470ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Dec/2014    เวลา : 13:59:44     จำนวนการเข้าชม (318ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 14:51:50     จำนวนการเข้าชม (230ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิเราะห์นโยบายและแผน...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิเราะห์นโยบายและแผน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 14:45:37     จำนวนการเข้าชม (229ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Dec/2014    เวลา : 15:03:24     จำนวนการเข้าชม (273ครั้ง)

 • เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมงานเชิดชูเกียรติ และสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557...
 • เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมงานเชิดชูเกียรติ และสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Dec/2014    เวลา : 08:41:49     จำนวนการเข้าชม (227ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 14:11:27     จำนวนการเข้าชม (314ครั้ง)

 • อบรมเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...
 • อบรมเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 09:48:43     จำนวนการเข้าชม (2512ครั้ง)

 • กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖...
 • กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 08:06:41     จำนวนการเข้าชม (208ครั้ง)

 • ขอเชิญ อาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและการทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...
 • ขอเชิญ อาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและการทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2014    เวลา : 11:27:22     จำนวนการเข้าชม (311ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Nov/2014    เวลา : 07:37:10     จำนวนการเข้าชม (263ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Nov/2014    เวลา : 09:08:23     จำนวนการเข้าชม (344ครั้ง)

 • โปรแกรมการเดินทาง โครงการ บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย...
 • โปรแกรมการเดินทาง โครงการ บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Nov/2014    เวลา : 11:31:21     จำนวนการเข้าชม (290ครั้ง)

 • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านร่วมงาน ๔๕ ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก. วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์...
 • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านร่วมงาน ๔๕ ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก. วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2014    เวลา : 13:49:22     จำนวนการเข้าชม (345ครั้ง)

 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ: มุมมองที่หลากหลาย”...
 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟัง การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ: มุมมองที่หลากหลาย”...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2014    เวลา : 08:49:42     จำนวนการเข้าชม (575ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,318 (View)