คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Mar/2015    เวลา : 16:24:36     จำนวนการเข้าชม (196ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ...
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Mar/2015    เวลา : 09:01:37     จำนวนการเข้าชม (172ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Mar/2015    เวลา : 16:18:28     จำนวนการเข้าชม (435ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ(เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ(เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Feb/2015    เวลา : 12:56:36     จำนวนการเข้าชม (319ครั้ง)

 • การเลือกคณาจารย์ในคณะ เป็นกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ...
 • การเลือกคณาจารย์ในคณะ เป็นกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Feb/2015    เวลา : 14:42:36     จำนวนการเข้าชม (560ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Feb/2015    เวลา : 13:26:49     จำนวนการเข้าชม (208ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Feb/2015    เวลา : 16:02:16     จำนวนการเข้าชม (393ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Feb/2015    เวลา : 14:16:33     จำนวนการเข้าชม (222ครั้ง)

 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา...
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Feb/2015    เวลา : 13:58:22     จำนวนการเข้าชม (241ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Feb/2015    เวลา : 11:18:10     จำนวนการเข้าชม (242ครั้ง)

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Feb/2015    เวลา : 11:02:40     จำนวนการเข้าชม (292ครั้ง)

 • รายงานภาระงานงานขั้นต่ำอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย...
 • รายงานภาระงานงานขั้นต่ำอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Feb/2015    เวลา : 14:39:52     จำนวนการเข้าชม (193ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Feb/2015    เวลา : 15:04:23     จำนวนการเข้าชม (274ครั้ง)

 • ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์...
 • ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2015    เวลา : 15:48:00     จำนวนการเข้าชม (274ครั้ง)

 • The international Conference on Education...
 • The international Conference on Education...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2015    เวลา : 08:24:09     จำนวนการเข้าชม (213ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 398 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837,657 (View)