คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Sep/2014    เวลา : 14:25:39     จำนวนการเข้าชม (390ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Sep/2014    เวลา : 11:00:57     จำนวนการเข้าชม (197ครั้ง)

 • เรียนเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์...
 • เรียนเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Sep/2014    เวลา : 15:00:05     จำนวนการเข้าชม (364ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Aug/2014    เวลา : 09:44:08     จำนวนการเข้าชม (276ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Aug/2014    เวลา : 15:46:38     จำนวนการเข้าชม (195ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Aug/2014    เวลา : 15:44:32     จำนวนการเข้าชม (244ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Aug/2014    เวลา : 08:56:17     จำนวนการเข้าชม (539ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Aug/2014    เวลา : 11:30:49     จำนวนการเข้าชม (314ครั้ง)

 • ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2014    เวลา : 01:25:36     จำนวนการเข้าชม (906ครั้ง)

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ...
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jul/2014    เวลา : 13:21:09     จำนวนการเข้าชม (4495ครั้ง)

 • สัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 2557...
 • สัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 2557 (PDF)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Jul/2014    เวลา : 13:02:50     จำนวนการเข้าชม (371ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jul/2014    เวลา : 12:58:02     จำนวนการเข้าชม (267ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jul/2014    เวลา : 12:50:33     จำนวนการเข้าชม (354ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติณ ปรีชาชัยสุรัตน์...
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jul/2014    เวลา : 09:20:38     จำนวนการเข้าชม (1383ครั้ง)

 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน...
 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jul/2014    เวลา : 10:07:31     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)


  ทั้งหมด 23 หน้า 332 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 727,786 (View)