คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายพิเศษร่วม 3 สาขา...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายพิเศษร่วม 3 สาขา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิถีไทยวิถีอาเซียน เรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Feb/2015    เวลา : 10:28:30     จำนวนการเข้าชม (380ครั้ง)

 • โรงเรียนกัลบาณีศรีธรรมราชขอเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน...
 • โรงเรียนกัลบาณีศรีธรรมราชขอเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน และฟังการบรรยายแนวทางการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2015    เวลา : 08:00:53     จำนวนการเข้าชม (191ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jan/2015    เวลา : 07:44:35     จำนวนการเข้าชม (491ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jan/2015    เวลา : 15:22:55     จำนวนการเข้าชม (230ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Dec/2014    เวลา : 13:35:40     จำนวนการเข้าชม (305ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Dec/2014    เวลา : 13:29:43     จำนวนการเข้าชม (449ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Dec/2014    เวลา : 13:59:44     จำนวนการเข้าชม (293ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 14:51:50     จำนวนการเข้าชม (210ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิเราะห์นโยบายและแผน...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิเราะห์นโยบายและแผน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 14:45:37     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Dec/2014    เวลา : 15:03:24     จำนวนการเข้าชม (251ครั้ง)

 • เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมงานเชิดชูเกียรติ และสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557...
 • เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมงานเชิดชูเกียรติ และสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Dec/2014    เวลา : 08:41:49     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 14:11:27     จำนวนการเข้าชม (292ครั้ง)

 • อบรมเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...
 • อบรมเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 09:48:43     จำนวนการเข้าชม (2265ครั้ง)

 • กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖...
 • กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 08:06:41     จำนวนการเข้าชม (186ครั้ง)

 • ขอเชิญ อาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและการทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...
 • ขอเชิญ อาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและการทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2014    เวลา : 11:27:22     จำนวนการเข้าชม (289ครั้ง)


  ทั้งหมด 25 หน้า 367 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772,775 (View)