คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะบริหารธุรกิจ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับสถานภาพภายหลังเป็น ม.ในกำกับ และ Undo กบข....
 • คณะบริหารธุรกิจ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับสถานภาพภายหลังเป็น ม.ในกำกับ และ Undo กบข....อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/May/2015    เวลา : 17:28:06     จำนวนการเข้าชม (169ครั้ง)

 • ประกาศเรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The Novel Research...
 • ประกาศเรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The Novel Research...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/May/2015    เวลา : 12:04:02     จำนวนการเข้าชม (197ครั้ง)

 • สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เดือน มีนาคม 2558...
 • สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เดือน มีนาคม 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/May/2015    เวลา : 09:09:34     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล...
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2015    เวลา : 14:17:19     จำนวนการเข้าชม (426ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Apr/2015    เวลา : 13:37:36     จำนวนการเข้าชม (185ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Apr/2015    เวลา : 09:40:13     จำนวนการเข้าชม (385ครั้ง)

 • โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 12...
 • โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 12...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Apr/2015    เวลา : 13:15:35     จำนวนการเข้าชม (189ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2015    เวลา : 16:08:37     จำนวนการเข้าชม (307ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2015    เวลา : 09:56:11     จำนวนการเข้าชม (283ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Apr/2015    เวลา : 14:09:32     จำนวนการเข้าชม (255ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Apr/2015    เวลา : 10:45:34     จำนวนการเข้าชม (218ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Apr/2015    เวลา : 13:56:58     จำนวนการเข้าชม (210ครั้ง)

 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา...
 • รับสมัครนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับ Chiba University ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Apr/2015    เวลา : 16:29:07     จำนวนการเข้าชม (197ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Apr/2015    เวลา : 13:58:35     จำนวนการเข้าชม (308ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Mar/2015    เวลา : 09:05:16     จำนวนการเข้าชม (348ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,301 (View)