คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/May/2015    เวลา : 11:12:56     จำนวนการเข้าชม (468ครั้ง)

 • ผลการตัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ผลการตัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/May/2015    เวลา : 11:08:23     จำนวนการเข้าชม (229ครั้ง)

 • ขอเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าฟังการบรรยายโดย Professor Dr.Joseph Agbenyega จากมหาวิทยาลัย Monach ประเทศออสเตรเลีย...
 • ขอเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าฟังการบรรยายโดย Professor Dr.Joseph Agbenyega จากมหาวิทยาลัย Monach ประเทศออสเตรเลีย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/May/2015    เวลา : 11:33:57     จำนวนการเข้าชม (238ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/May/2015    เวลา : 15:21:15     จำนวนการเข้าชม (282ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/May/2015    เวลา : 15:21:15     จำนวนการเข้าชม (182ครั้ง)

 • คณะบริหารธุรกิจ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับสถานภาพภายหลังเป็น ม.ในกำกับ และ Undo กบข....
 • คณะบริหารธุรกิจ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับสถานภาพภายหลังเป็น ม.ในกำกับ และ Undo กบข....อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/May/2015    เวลา : 17:28:06     จำนวนการเข้าชม (144ครั้ง)

 • ประกาศเรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The Novel Research...
 • ประกาศเรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The Novel Research...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/May/2015    เวลา : 12:04:02     จำนวนการเข้าชม (177ครั้ง)

 • สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เดือน มีนาคม 2558...
 • สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เดือน มีนาคม 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/May/2015    เวลา : 09:09:34     จำนวนการเข้าชม (185ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล...
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2015    เวลา : 14:17:19     จำนวนการเข้าชม (406ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Apr/2015    เวลา : 13:37:36     จำนวนการเข้าชม (165ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Apr/2015    เวลา : 09:40:13     จำนวนการเข้าชม (365ครั้ง)

 • โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 12...
 • โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 12...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Apr/2015    เวลา : 13:15:35     จำนวนการเข้าชม (167ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2015    เวลา : 16:08:37     จำนวนการเข้าชม (287ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2015    เวลา : 09:56:11     จำนวนการเข้าชม (263ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Apr/2015    เวลา : 14:09:32     จำนวนการเข้าชม (237ครั้ง)


  ทั้งหมด 25 หน้า 367 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772,777 (View)