คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Oct/2015    เวลา : 09:08:02     จำนวนการเข้าชม (234ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Sep/2015    เวลา : 15:16:39     จำนวนการเข้าชม (272ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Sep/2015    เวลา : 09:27:47     จำนวนการเข้าชม (219ครั้ง)

 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน 9 กันยายน 2558...
 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน 9 กันยายน 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Sep/2015    เวลา : 14:46:37     จำนวนการเข้าชม (251ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานเลขานุการ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานเลขานุการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Sep/2015    เวลา : 09:47:11     จำนวนการเข้าชม (437ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Sep/2015    เวลา : 09:34:07     จำนวนการเข้าชม (326ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Aug/2015    เวลา : 11:01:44     จำนวนการเข้าชม (333ครั้ง)

 • ขอเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิต คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘...
 • ขอเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิต คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Aug/2015    เวลา : 16:27:34     จำนวนการเข้าชม (966ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Aug/2015    เวลา : 14:01:43     จำนวนการเข้าชม (227ครั้ง)

 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ...
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Aug/2015    เวลา : 16:14:16     จำนวนการเข้าชม (233ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Aug/2015    เวลา : 14:02:42     จำนวนการเข้าชม (205ครั้ง)

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Aug/2015    เวลา : 09:40:21     จำนวนการเข้าชม (773ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Aug/2015    เวลา : 08:24:23     จำนวนการเข้าชม (282ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Aug/2015    เวลา : 12:06:23     จำนวนการเข้าชม (343ครั้ง)

 • โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ (สำหรับภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดเว็บไซต์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Aug/2015    เวลา : 11:13:48     จำนวนการเข้าชม (210ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,306 (View)