คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีมอบของที่ระลึก พระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับ DR.EDMUND G. CENTENO...
 • Dr.Edmund G. Centeno เป็นชาวต่างประเทศคนแรกที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 และสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Oct/2015    เวลา : 10:47:26     จำนวนการเข้าชม (193ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Oct/2015    เวลา : 10:05:00     จำนวนการเข้าชม (271ครั้ง)

 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Oct/2015    เวลา : 07:46:56     จำนวนการเข้าชม (308ครั้ง)

 • ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2015    เวลา : 13:46:10     จำนวนการเข้าชม (190ครั้ง)

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Oct/2015    เวลา : 13:47:10     จำนวนการเข้าชม (321ครั้ง)

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Oct/2015    เวลา : 09:08:02     จำนวนการเข้าชม (212ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Sep/2015    เวลา : 15:16:39     จำนวนการเข้าชม (250ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Sep/2015    เวลา : 09:27:47     จำนวนการเข้าชม (194ครั้ง)

 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน 9 กันยายน 2558...
 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน 9 กันยายน 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Sep/2015    เวลา : 14:46:37     จำนวนการเข้าชม (227ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานเลขานุการ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สำนักงานเลขานุการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Sep/2015    เวลา : 09:47:11     จำนวนการเข้าชม (414ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Sep/2015    เวลา : 09:34:07     จำนวนการเข้าชม (304ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Aug/2015    เวลา : 11:01:44     จำนวนการเข้าชม (310ครั้ง)

 • ขอเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิต คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘...
 • ขอเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิต คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Aug/2015    เวลา : 16:27:34     จำนวนการเข้าชม (942ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Aug/2015    เวลา : 14:01:43     จำนวนการเข้าชม (204ครั้ง)

 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ...
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Aug/2015    เวลา : 16:14:16     จำนวนการเข้าชม (207ครั้ง)


  ทั้งหมด 25 หน้า 367 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 774,225 (View)