คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์...
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2016    เวลา : 11:26:21     จำนวนการเข้าชม (273ครั้ง)

 • ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2016    เวลา : 10:43:44     จำนวนการเข้าชม (398ครั้ง)

 • ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2016    เวลา : 09:28:26     จำนวนการเข้าชม (354ครั้ง)

 • กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2016    เวลา : 11:22:18     จำนวนการเข้าชม (207ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2016    เวลา : 11:14:54     จำนวนการเข้าชม (357ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jun/2016    เวลา : 09:10:48     จำนวนการเข้าชม (342ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jun/2016    เวลา : 16:33:51     จำนวนการเข้าชม (318ครั้ง)

 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม2)...
 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม2) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jun/2016    เวลา : 09:17:42     จำนวนการเข้าชม (215ครั้ง)

 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม1)...
 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม1) คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jun/2016    เวลา : 09:08:50     จำนวนการเข้าชม (250ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/May/2016    เวลา : 10:00:07     จำนวนการเข้าชม (430ครั้ง)

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร...
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/May/2016    เวลา : 14:55:45     จำนวนการเข้าชม (572ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง"รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...
 • ประกาศ เรื่อง"รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/May/2016    เวลา : 15:46:13     จำนวนการเข้าชม (355ครั้ง)

 • ประกาศ "รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย"...
 • ประกาศ "รับสมัตรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย"...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Apr/2016    เวลา : 10:41:38     จำนวนการเข้าชม (857ครั้ง)

 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21...
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน" วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Apr/2016    เวลา : 14:24:53     จำนวนการเข้าชม (512ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Apr/2016    เวลา : 15:36:49     จำนวนการเข้าชม (293ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,303 (View)