คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแจ้งกำหนดการฉีดพ่นยาไล่พาหะนำโรคไข้เลือดออก (ยุงลาย)...
 • เนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13 กรุงเทพฯ กำจัดเชื้อของโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นยาไล่พาหะนำโรคไข้เลือดออก (ยุงลาย) เพื่อเป็นการป้องปรามการระบาดของโรคไข้เลือดออก...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2015    เวลา : 08:50:33     จำนวนการเข้าชม (137ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2015    เวลา : 11:04:02     จำนวนการเข้าชม (239ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Nov/2015    เวลา : 15:18:36     จำนวนการเข้าชม (334ครั้ง)

 • เชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยัก...
 • เชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยักในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Nov/2015    เวลา : 10:17:17     จำนวนการเข้าชม (118ครั้ง)

 • ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558...
 • ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น....อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Nov/2015    เวลา : 10:09:21     จำนวนการเข้าชม (102ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กองทุนพัฒนาอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กองทุนพัฒนาอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2015    เวลา : 14:17:54     จำนวนการเข้าชม (197ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Nov/2015    เวลา : 15:14:11     จำนวนการเข้าชม (267ครั้ง)

 • ประกาศ การให้ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...
 • ประกาศ การให้ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Nov/2015    เวลา : 10:37:15     จำนวนการเข้าชม (333ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Nov/2015    เวลา : 14:39:44     จำนวนการเข้าชม (206ครั้ง)

 • ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถลงทะเบียนในเวลา 05.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 06.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Oct/2015    เวลา : 11:20:45     จำนวนการเข้าชม (620ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่องการตัดกระแสไฟฟ้า...
 • ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท เจเทค ชีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ รวมด้านนวัฒกรรม การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 1 รายการ (ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงนั้น)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Oct/2015    เวลา : 15:21:39     จำนวนการเข้าชม (158ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Oct/2015    เวลา : 15:37:05     จำนวนการเข้าชม (241ครั้ง)

 • กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖ ...
 • กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Oct/2015    เวลา : 15:26:25     จำนวนการเข้าชม (375ครั้ง)

 • พิธีมอบของที่ระลึก พระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับ DR.EDMUND G. CENTENO...
 • Dr.Edmund G. Centeno เป็นชาวต่างประเทศคนแรกที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 และสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Oct/2015    เวลา : 10:47:26     จำนวนการเข้าชม (174ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Oct/2015    เวลา : 10:05:00     จำนวนการเข้าชม (267ครั้ง)


  ทั้งหมด 24 หน้า 350 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744,978 (View)