คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jul/2016    เวลา : 14:15:21     จำนวนการเข้าชม (236ครั้ง)

 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jul/2016    เวลา : 15:26:10     จำนวนการเข้าชม (341ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jul/2016    เวลา : 08:56:55     จำนวนการเข้าชม (277ครั้ง)

 • แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์...
 • แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jul/2016    เวลา : 09:27:46     จำนวนการเข้าชม (240ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์...
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2016    เวลา : 11:26:21     จำนวนการเข้าชม (247ครั้ง)

 • ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2016    เวลา : 10:43:44     จำนวนการเข้าชม (372ครั้ง)

 • ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2016    เวลา : 09:28:26     จำนวนการเข้าชม (327ครั้ง)

 • กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2016    เวลา : 11:22:18     จำนวนการเข้าชม (181ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2016    เวลา : 11:14:54     จำนวนการเข้าชม (331ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jun/2016    เวลา : 09:10:48     จำนวนการเข้าชม (316ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jun/2016    เวลา : 16:33:51     จำนวนการเข้าชม (294ครั้ง)

 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม2)...
 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม2) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jun/2016    เวลา : 09:17:42     จำนวนการเข้าชม (190ครั้ง)

 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม1)...
 • กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร (กลุ่ม1) คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jun/2016    เวลา : 09:08:50     จำนวนการเข้าชม (219ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/May/2016    เวลา : 10:00:07     จำนวนการเข้าชม (408ครั้ง)

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร...
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/May/2016    เวลา : 14:55:45     จำนวนการเข้าชม (547ครั้ง)


  ทั้งหมด 25 หน้า 367 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 774,221 (View)