คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Oct/2016    เวลา : 14:17:02     จำนวนการเข้าชม (200ครั้ง)

 • International Conference on Education-2017...
 • International Conference on Education-2017 Kuala Lumpur Malaysia...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Oct/2016    เวลา : 15:03:53     จำนวนการเข้าชม (218ครั้ง)

 • เชิญฟังบรรยาย “การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี”...
 • เชิญฟังบรรยาย “การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี”...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Oct/2016    เวลา : 14:41:56     จำนวนการเข้าชม (217ครั้ง)

 • [ซ้อมใหญ่] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • [ซ้อมใหญ่] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Oct/2016    เวลา : 09:18:14     จำนวนการเข้าชม (174ครั้ง)

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)...
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Oct/2016    เวลา : 13:38:50     จำนวนการเข้าชม (227ครั้ง)

 • การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559...
 • การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Oct/2016    เวลา : 14:56:24     จำนวนการเข้าชม (217ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2016    เวลา : 14:11:39     จำนวนการเข้าชม (343ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)ตำแหน่งนกวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)ตำแหน่งนกวิชาการโสตทัศนศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2016    เวลา : 14:04:35     จำนวนการเข้าชม (477ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Oct/2016    เวลา : 06:18:45     จำนวนการเข้าชม (313ครั้ง)

 • กำหนดการฝึกซ้อมย่อมของคณะศึกษาศาสตร์...
 • กำหนดการฝึกซ้อมย่อมของคณะศึกษาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Sep/2016    เวลา : 08:03:42     จำนวนการเข้าชม (281ครั้ง)

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา และ แบบฟอร์มแผนการปรับปรุงหลักสูตร...
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา และแบบฟอร์ม แผนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มก. ตามรอบระยะเวลา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Sep/2016    เวลา : 10:57:49     จำนวนการเข้าชม (196ครั้ง)

 • ประกาศแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...
 • ประกาศแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Sep/2016    เวลา : 14:22:38     จำนวนการเข้าชม (257ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2016    เวลา : 13:21:30     จำนวนการเข้าชม (366ครั้ง)

 • โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ" ...
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ" วัน ี่ 6 กย. 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Sep/2016    เวลา : 13:06:58     จำนวนการเข้าชม (251ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Aug/2016    เวลา : 10:11:43     จำนวนการเข้าชม (235ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,299 (View)