คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มก....
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มก....อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Apr/2017    เวลา : 13:41:33     จำนวนการเข้าชม (15ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย...
 • ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Apr/2017    เวลา : 14:16:01     จำนวนการเข้าชม (41ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560...
 • ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2017    เวลา : 10:07:19     จำนวนการเข้าชม (55ครั้ง)

 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559...
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Apr/2017    เวลา : 15:25:14     จำนวนการเข้าชม (111ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Apr/2017    เวลา : 14:39:07     จำนวนการเข้าชม (235ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 12:54:13     จำนวนการเข้าชม (78ครั้ง)

 • ประกาศ "รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"...
 • ประกาศ "รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 12:46:39     จำนวนการเข้าชม (140ครั้ง)

 • ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ...
 • ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2017    เวลา : 11:58:47     จำนวนการเข้าชม (54ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Mar/2017    เวลา : 10:22:21     จำนวนการเข้าชม (93ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Mar/2017    เวลา : 10:20:56     จำนวนการเข้าชม (66ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Mar/2017    เวลา : 10:50:50     จำนวนการเข้าชม (234ครั้ง)

 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ...
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Mar/2017    เวลา : 15:42:54     จำนวนการเข้าชม (551ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Mar/2017    เวลา : 08:05:48     จำนวนการเข้าชม (65ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Mar/2017    เวลา : 07:20:28     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Mar/2017    เวลา : 08:33:28     จำนวนการเข้าชม (109ครั้ง)


  ทั้งหมด 21 หน้า 307 ข่าว
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 682,478 (View)