คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jun/2014    เวลา : 09:42:29     จำนวนการเข้าชม (550ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาพัฒนอาชีวศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาพัฒนอาชีวศึกษา โครงการพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jun/2014    เวลา : 17:00:59     จำนวนการเข้าชม (556ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 13:33:18     จำนวนการเข้าชม (1184ครั้ง)

 • ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์...
 • เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/May/2014    เวลา : 23:48:46     จำนวนการเข้าชม (2086ครั้ง)

 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557...
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Apr/2013    เวลา : 21:10:23     จำนวนการเข้าชม (2116ครั้ง)

 • การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Apr/2013    เวลา : 06:13:52     จำนวนการเข้าชม (5557ครั้ง)


  ทั้งหมด 8 หน้า 111 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744,968 (View)