คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 3)...
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2016    เวลา : 11:21:33     จำนวนการเข้าชม (1894ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/May/2016    เวลา : 09:09:16     จำนวนการเข้าชม (1197ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2016    เวลา : 10:12:23     จำนวนการเข้าชม (1074ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 ...
 • กำหนดการลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2016    เวลา : 10:06:43     จำนวนการเข้าชม (538ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/May/2016    เวลา : 09:48:22     จำนวนการเข้าชม (1122ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 3)...
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 3)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/May/2016    เวลา : 09:30:22     จำนวนการเข้าชม (1775ครั้ง)

 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/May/2016    เวลา : 14:13:06     จำนวนการเข้าชม (1144ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ โครงการปริญญาโท...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ โครงการปริญญาโท...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2016    เวลา : 08:27:55     จำนวนการเข้าชม (1344ครั้ง)

 • นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ Add-Drop ล่าช้า...
 • นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ Add-Drop ล่าช้า ภาคปลายปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Apr/2016    เวลา : 09:00:49     จำนวนการเข้าชม (1062ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Apr/2016    เวลา : 13:38:03     จำนวนการเข้าชม (1128ครั้ง)

 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...
 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Apr/2016    เวลา : 10:17:46     จำนวนการเข้าชม (232ครั้ง)

 • รับสมัครนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต...
 • รับสมัครนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2016    เวลา : 13:43:28     จำนวนการเข้าชม (411ครั้ง)

 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 2)...
 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Feb/2016    เวลา : 09:14:51     จำนวนการเข้าชม (5098ครั้ง)

 • ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น...
 • ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Mar/2016    เวลา : 14:33:56     จำนวนการเข้าชม (844ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Mar/2016    เวลา : 12:29:51     จำนวนการเข้าชม (3030ครั้ง)


  ทั้งหมด 10 หน้า 141 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837,664 (View)