คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/May/2016    เวลา : 14:13:06     จำนวนการเข้าชม (1109ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ โครงการปริญญาโท...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ โครงการปริญญาโท...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2016    เวลา : 08:27:55     จำนวนการเข้าชม (1316ครั้ง)

 • นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ Add-Drop ล่าช้า...
 • นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ Add-Drop ล่าช้า ภาคปลายปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Apr/2016    เวลา : 09:00:49     จำนวนการเข้าชม (1026ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Apr/2016    เวลา : 13:38:03     จำนวนการเข้าชม (1101ครั้ง)

 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...
 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Apr/2016    เวลา : 10:17:46     จำนวนการเข้าชม (212ครั้ง)

 • รับสมัครนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต...
 • รับสมัครนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2016    เวลา : 13:43:28     จำนวนการเข้าชม (384ครั้ง)

 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 2)...
 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Feb/2016    เวลา : 09:14:51     จำนวนการเข้าชม (5067ครั้ง)

 • ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น...
 • ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Mar/2016    เวลา : 14:33:56     จำนวนการเข้าชม (805ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Mar/2016    เวลา : 12:29:51     จำนวนการเข้าชม (2903ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558...
 • รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Feb/2016    เวลา : 14:48:37     จำนวนการเข้าชม (538ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Feb/2016    เวลา : 08:04:33     จำนวนการเข้าชม (2090ครั้ง)

 • ภาควิชาอาชีวศึกษา กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...
 • ภาควิชาอาชีวศึกษา กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jan/2016    เวลา : 12:35:21     จำนวนการเข้าชม (291ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ...
 • กำหนดการลงทะเบียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 https://sp-regis.ku.ac.th...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Dec/2015    เวลา : 14:35:38     จำนวนการเข้าชม (1792ครั้ง)

 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ...
 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 25 มกราคม 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Nov/2015    เวลา : 11:18:54     จำนวนการเข้าชม (4613ครั้ง)

 • การสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษประจำปีการศึกษา 2558...
 • การสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษประจำปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Sep/2015    เวลา : 14:08:23     จำนวนการเข้าชม (494ครั้ง)


  ทั้งหมด 8 หน้า 120 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772,767 (View)