คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jul/2016    เวลา : 13:59:14     จำนวนการเข้าชม (1955ครั้ง)

 • ข้อมูลผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559...
 • ข้อมูลผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jul/2016    เวลา : 08:01:55     จำนวนการเข้าชม (528ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา...
 • ประกาศรหัสนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jul/2016    เวลา : 15:35:07     จำนวนการเข้าชม (1311ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jul/2016    เวลา : 14:13:27     จำนวนการเข้าชม (1056ครั้ง)

 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559...
 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jul/2016    เวลา : 11:11:29     จำนวนการเข้าชม (935ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jul/2016    เวลา : 12:46:29     จำนวนการเข้าชม (960ครั้ง)

 • ปฏิทินการเรียนการสอน โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559...
 • ปฏิทินการเรียนการสอน โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jun/2016    เวลา : 16:21:09     จำนวนการเข้าชม (1468ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jun/2016    เวลา : 15:35:27     จำนวนการเข้าชม (2258ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jun/2016    เวลา : 10:32:55     จำนวนการเข้าชม (1162ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jun/2016    เวลา : 10:28:48     จำนวนการเข้าชม (830ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 ...
 • กำหนดการลงทะเบียนโครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jun/2016    เวลา : 20:15:23     จำนวนการเข้าชม (609ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2016    เวลา : 11:18:59     จำนวนการเข้าชม (1243ครั้ง)

 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jun/2016    เวลา : 14:33:16     จำนวนการเข้าชม (1189ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2และรอบที่ 3)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Jun/2016    เวลา : 14:54:14     จำนวนการเข้าชม (2040ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2016    เวลา : 11:34:09     จำนวนการเข้าชม (655ครั้ง)


  ทั้งหมด 10 หน้า 141 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837,658 (View)