คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ(ภาคพิเศษ)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ(ภาคพิเศษ)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Mar/2018    เวลา : 09:53:44     จำนวนการเข้าชม (608ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Mar/2018    เวลา : 09:48:12     จำนวนการเข้าชม (557ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Mar/2018    เวลา : 16:11:37     จำนวนการเข้าชม (502ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Mar/2018    เวลา : 09:31:37     จำนวนการเข้าชม (887ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...
 • ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Mar/2018    เวลา : 09:59:35     จำนวนการเข้าชม (767ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Feb/2018    เวลา : 11:25:36     จำนวนการเข้าชม (6529ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2018    เวลา : 15:19:03     จำนวนการเข้าชม (404ครั้ง)

 • ทุนการศึกษาในโครงการ Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)...
 • ทุนการศึกษาในโครงการ Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jan/2018    เวลา : 11:53:08     จำนวนการเข้าชม (373ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ...
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2017    เวลา : 13:11:18     จำนวนการเข้าชม (10402ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 09:15:05     จำนวนการเข้าชม (309ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560...
 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Dec/2017    เวลา : 08:58:44     จำนวนการเข้าชม (673ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2560...
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2560...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2017    เวลา : 09:42:51     จำนวนการเข้าชม (727ครั้ง)

 • ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
 • ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2017    เวลา : 13:38:01     จำนวนการเข้าชม (808ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ...
 • รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2017    เวลา : 09:24:23     จำนวนการเข้าชม (253ครั้ง)

 • โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ...
 • โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Nov/2017    เวลา : 09:41:32     จำนวนการเข้าชม (787ครั้ง)


  ทั้งหมด 10 หน้า 141 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837,667 (View)