คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2018    เวลา : 17:09:57     จำนวนการเข้าชม (271ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 เพิ่มเติม) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 เพิ่มเติม) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jun/2018    เวลา : 16:13:06     จำนวนการเข้าชม (181ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jun/2018    เวลา : 17:28:17     จำนวนการเข้าชม (407ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jun/2018    เวลา : 11:56:55     จำนวนการเข้าชม (405ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) (เพิ่มเติม) ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา...
 • ระกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) (เพิ่มเติม) ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 11:56:07     จำนวนการเข้าชม (205ครั้ง)

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงรหัสนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงรหัสนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jun/2018    เวลา : 10:32:55     จำนวนการเข้าชม (193ครั้ง)

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงรหัสนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงรหัสนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jun/2018    เวลา : 15:27:44     จำนวนการเข้าชม (238ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) แก้ไข 4/6/61...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) แก้ไข 4/6/61...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/May/2018    เวลา : 16:25:24     จำนวนการเข้าชม (1199ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/May/2018    เวลา : 10:15:49     จำนวนการเข้าชม (3810ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 ...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/May/2018    เวลา : 11:35:08     จำนวนการเข้าชม (474ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ (รอบ 2)...
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ (รอบ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Mar/2018    เวลา : 11:55:06     จำนวนการเข้าชม (4223ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2018    เวลา : 10:51:25     จำนวนการเข้าชม (3047ครั้ง)

 • แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS2) ในโควต้าต่างๆ...
 • แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS2) ในโควต้าต่างๆ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Apr/2018    เวลา : 18:02:31     จำนวนการเข้าชม (199ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Apr/2018    เวลา : 16:27:10     จำนวนการเข้าชม (173ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Mar/2018    เวลา : 17:02:18     จำนวนการเข้าชม (171ครั้ง)


  ทั้งหมด 10 หน้า 142 ข่าว
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 840,513 (View)