คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561...
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Feb/2018    เวลา : 13:53:58     จำนวนการเข้าชม (17ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 1...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 1...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Jan/2018    เวลา : 09:30:50     จำนวนการเข้าชม (44ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Jan/2018    เวลา : 09:25:59     จำนวนการเข้าชม (15ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมสัญญาณอินเตอร์เน็ต...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Jan/2018    เวลา : 09:20:28     จำนวนการเข้าชม (14ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Jan/2018    เวลา : 11:54:43     จำนวนการเข้าชม (29ครั้ง)


  ทั้งหมด 1 หน้า 5 ข่าว
  1

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772,752 (View)