คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2016    เวลา : 12:36:01     จำนวนการเข้าชม (302)

 • กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559...
 • กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2016    เวลา : 12:22:23     จำนวนการเข้าชม (269)

 • ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่านคณบดีคณะศึกษาและและผู้บริหารคณะ ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2016    เวลา : 07:58:24     จำนวนการเข้าชม (151)

 • อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...
 • อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 14:30:46     จำนวนการเข้าชม (245)

 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559...
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:56:07     จำนวนการเข้าชม (197)

 • น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
 • น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:34:01     จำนวนการเข้าชม (197)

 • ดร.สิริพร ทิพย์คง ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและจากผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม...
 • เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและจากผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:27:39     จำนวนการเข้าชม (230)

 • คณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต...
 • เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร5ปี)

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:16:48     จำนวนการเข้าชม (110)

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๗...
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๗

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Nov/2016    เวลา : 09:14:35     จำนวนการเข้าชม (233)

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AsTEN Fifth Meeting of Presidents...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AsTEN Fifth Meeting of Presidents

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Nov/2016    เวลา : 07:51:06     จำนวนการเข้าชม (247)


  ทั้งหมด 15 หน้า 141 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823307 (View)