คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา 60...
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา 60

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2017    เวลา : 10:11:02     จำนวนการเข้าชม (295)

 • การประเมินคุณภาพภายในสำนักงานเลขานุการคณะ ปี 2559...
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพภายในสำนักงานเลขานุการคณะ ปี 2559

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2017    เวลา : 10:00:57     จำนวนการเข้าชม (232)

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา...
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2017    เวลา : 09:57:05     จำนวนการเข้าชม (127)

 • การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ...
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศึกษาศาสตร์...ศาสตร์แห่งการพัฒนาสังคม การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2017    เวลา : 09:48:58     จำนวนการเข้าชม (158)

 • คณบดี พบปะ อาจารย์นิเทศก์...
 • คณบดี พบปะ อาจารย์นิเทศก์

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jul/2017    เวลา : 17:33:25     จำนวนการเข้าชม (142)

 • AsTen2017 Conference Wednesday July 20Th 2017...
 • AsTen2017 Conference Wednesday July 20Th 2017

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jul/2017    เวลา : 14:38:00     จำนวนการเข้าชม (214)

 • AsTen2017 Conference Wednesday July 19Th 2017...
 • AsTen2017 Conference Wednesday July 19Th 2017

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jul/2017    เวลา : 11:29:22     จำนวนการเข้าชม (185)

 • การเขียน มคอ.7 อย่างไรให้โดนใจผู้ประเมิน...
 • การเขียน มคอ.7 อย่างไรให้โดนใจผู้ประเมิน

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jul/2017    เวลา : 10:42:31     จำนวนการเข้าชม (313)

 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559...
 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2017    เวลา : 13:33:32     จำนวนการเข้าชม (231)

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์...
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jun/2017    เวลา : 11:00:18     จำนวนการเข้าชม (304)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837665 (View)