คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้าน "กระบวนการ"...
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้าน "กระบวนการ" ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร มคอ. 7 วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Mar/2016    เวลา : 14:34:13     จำนวนการเข้าชม (213)

 • สัมมาทิฐิภิรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี2558...
 • สัมมาทิฐิภิรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี2558

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2015    เวลา : 12:39:25     จำนวนการเข้าชม (571)

 • รูปกิจกรรมพัฒนากายและจิตให้สมดุลด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี...
 • รูปกิจกรรมพัฒนากายและจิตให้สมดุลด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2015    เวลา : 09:37:30     จำนวนการเข้าชม (401)

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Dec/2015    เวลา : 14:45:57     จำนวนการเข้าชม (278)

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖...
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Nov/2015    เวลา : 12:07:20     จำนวนการเข้าชม (304)

 • โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยัก...
 • โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยัก

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Nov/2015    เวลา : 09:23:52     จำนวนการเข้าชม (249)

 • ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24...
 • ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2015    เวลา : 15:01:31     จำนวนการเข้าชม (417)

 • ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปจะจำปีการศึกษา 2557...
 • ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปจะจำปีการศึกษา 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Sep/2015    เวลา : 14:50:23     จำนวนการเข้าชม (436)

 • โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558...
 • โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2015    เวลา : 10:01:38     จำนวนการเข้าชม (302)

 • ปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 58...
 • ปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 58 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Aug/2015    เวลา : 13:47:24     จำนวนการเข้าชม (489)


  ทั้งหมด 12 หน้า 111 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772763 (View)