คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์จำหน่ายอาหารเพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)...
 • คณะศึกษาศาสตร์จำหน่ายอาหารเพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

  ลงประกาศเมื่อ : 20/May/2015    เวลา : 13:25:21     จำนวนการเข้าชม (253)

 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557”...
 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557”

  ลงประกาศเมื่อ : 20/May/2015    เวลา : 13:16:50     จำนวนการเข้าชม (247)

 • ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...
 • คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Apr/2015    เวลา : 09:44:00     จำนวนการเข้าชม (521)

 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา...
 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Mar/2015    เวลา : 12:02:12     จำนวนการเข้าชม (346)

 • พิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558...
 • พิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Mar/2015    เวลา : 13:57:20     จำนวนการเข้าชม (371)

 • พิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปรเตอร์ การประชุมทางวิชาการ...
 • พิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปรเตอร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Feb/2015    เวลา : 07:48:51     จำนวนการเข้าชม (284)

 • รับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด ประจำปี 2557...
 • รับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด ประจำปี 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jan/2015    เวลา : 12:52:11     จำนวนการเข้าชม (233)

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:38:04     จำนวนการเข้าชม (624)

 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 12 และ 15 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:12:06     จำนวนการเข้าชม (301)

 • 45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก....
 • รวมพลังศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 45 ปี ศึกษาศาสตร์ "45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก." วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Photo Credit by Noppanat Yingnok Angeii Ja และ ไพรวัลย์ ขันทะศิริ

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2014    เวลา : 08:27:52     จำนวนการเข้าชม (665)


  ทั้งหมด 9 หน้า 86 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744963 (View)