คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยัก...
 • โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ-บาดทะยัก

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Nov/2015    เวลา : 09:23:52     จำนวนการเข้าชม (212)

 • ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24...
 • ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 58 ครั้งที่ 24

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Nov/2015    เวลา : 15:01:31     จำนวนการเข้าชม (376)

 • ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปจะจำปีการศึกษา 2557...
 • ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปจะจำปีการศึกษา 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Sep/2015    เวลา : 14:50:23     จำนวนการเข้าชม (398)

 • โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558...
 • โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2015    เวลา : 10:01:38     จำนวนการเข้าชม (266)

 • ปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 58...
 • ปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 58 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Aug/2015    เวลา : 13:47:24     จำนวนการเข้าชม (455)

 • ภาพกิจกรรมงาน Bike for mom...
 • ภาพกิจกรรมงาน Bike for mom

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Aug/2015    เวลา : 11:08:24     จำนวนการเข้าชม (392)

 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557”...
 • โครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ “การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557”

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2015    เวลา : 08:32:43     จำนวนการเข้าชม (369)

 • โครงการ QA สัญจร วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการ QA สัญจร วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Jun/2015    เวลา : 10:08:53     จำนวนการเข้าชม (386)

 • การจัดการความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์...
 • การจัดการความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Jun/2015    เวลา : 10:00:30     จำนวนการเข้าชม (397)

 • การนำเสนอประเด็นการวิจัยพร้อมงบประมาณสนับสนุนการวิจัย...
 • การนำเสนอประเด็นการวิจัยพร้อมงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

  ลงประกาศเมื่อ : 29/May/2015    เวลา : 08:54:36     จำนวนการเข้าชม (251)


  ทั้งหมด 9 หน้า 86 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744963 (View)