คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561”...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jan/2018    เวลา : 16:19:37     จำนวนการเข้าชม (122)

 • คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย...
 • คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jan/2018    เวลา : 13:47:08     จำนวนการเข้าชม (139)

 • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น...
 • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jan/2018    เวลา : 13:40:35     จำนวนการเข้าชม (66)

 • เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 17:33:40     จำนวนการเข้าชม (111)

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”...
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 17:05:47     จำนวนการเข้าชม (144)

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560...
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 16:18:28     จำนวนการเข้าชม (166)

 • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”...
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 15:27:25     จำนวนการเข้าชม (79)

 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์และคณะบริหารธุรกิจ...
 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์และคณะบริหารธุรกิจ

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 14:40:59     จำนวนการเข้าชม (46)

 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ...
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2017    เวลา : 16:47:13     จำนวนการเข้าชม (100)

 • วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ"...
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2017    เวลา : 13:56:48     จำนวนการเข้าชม (83)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837665 (View)