คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
 • น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:34:01     จำนวนการเข้าชม (133)

 • ดร.สิริพร ทิพย์คง ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและจากผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม...
 • เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและจากผู้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:27:39     จำนวนการเข้าชม (141)

 • คณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต...
 • เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร5ปี)

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:16:48     จำนวนการเข้าชม (60)

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๗...
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๗

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Nov/2016    เวลา : 09:14:35     จำนวนการเข้าชม (172)

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AsTEN Fifth Meeting of Presidents...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AsTEN Fifth Meeting of Presidents

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Nov/2016    เวลา : 07:51:06     จำนวนการเข้าชม (184)

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Nov/2016    เวลา : 10:05:14     จำนวนการเข้าชม (207)

 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2016    เวลา : 21:31:34     จำนวนการเข้าชม (220)

 • โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) คณะศึกษาศาสตร์ระยะ 4 ปี...
 • โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) คณะศึกษาศาสตร์ระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2564

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Sep/2016    เวลา : 14:00:18     จำนวนการเข้าชม (227)

 • การประชุมชี้แจงแผนงานสรรหาและวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ...
 • การประชุมชี้แจงแผนงานสรรหาและวิธีการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jul/2016    เวลา : 09:23:10     จำนวนการเข้าชม (325)

 • สัมมนาบุคลกรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง...
 • สัมมนาบุคลกรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

  ลงประกาศเมื่อ : 30/May/2016    เวลา : 10:57:34     จำนวนการเข้าชม (525)


  ทั้งหมด 9 หน้า 86 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744963 (View)