คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “มอบศิษย์ก้าวสู่ ครูแห่งแผ่นดิน”...
 • วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “มอบศิษย์ก้าวสู่ ครูแห่งแผ่นดิน”

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 11:23:08     จำนวนการเข้าชม (32)

 • โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในการอบรม...
 • โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในการอบรม

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 11:07:31     จำนวนการเข้าชม (27)

 • วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตหนังสือ ตำรา และนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง "ชวนอาจารย์เขียนหนังสือและตำรา: เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"...
 • วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตหนังสือ ตำรา และนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง "ชวนอาจารย์เขียนหนังสือและตำรา: เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 10:49:22     จำนวนการเข้าชม (23)

 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45...
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2018    เวลา : 15:10:52     จำนวนการเข้าชม (22)

 • การประชุมวิชาการ International Science Education Conference (ISEC) 2018...
 • การประชุมวิชาการ International Science Education Conference (ISEC) 2018

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2018    เวลา : 14:55:00     จำนวนการเข้าชม (33)

 • การสัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์...
 • การสัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2018    เวลา : 12:55:42     จำนวนการเข้าชม (87)

 • พิธีวางพวงมาลาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 75 ณ อาคารคณะประมง...
 • พิธีวางพวงมาลาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 75 ณ อาคารคณะประมง

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2018    เวลา : 12:39:10     จำนวนการเข้าชม (19)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education...
 • วันที่ 19 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:53:50     จำนวนการเข้าชม (199)

 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี...
 • วันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:47:58     จำนวนการเข้าชม (248)

 • “Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules”...
 • วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อการสัมมนา “Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules” ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:38:00     จำนวนการเข้าชม (191)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837665 (View)