คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์และคณะบริหารธุรกิจ...
 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์และคณะบริหารธุรกิจ

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 14:40:59     จำนวนการเข้าชม (20)

 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ...
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2017    เวลา : 16:47:13     จำนวนการเข้าชม (36)

 • วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ"...
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2017    เวลา : 13:56:48     จำนวนการเข้าชม (36)

 • ศึกษาศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 25 เดิน-วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์...
 • ศึกษาศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 25 เดิน-วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Dec/2017    เวลา : 16:15:52     จำนวนการเข้าชม (153)

 • งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560...
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2017    เวลา : 13:54:01     จำนวนการเข้าชม (158)

 • คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดบูธในงาน EDUCA 2017 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี...
 • คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดบูธในงาน EDUCA 2017 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Oct/2017    เวลา : 10:35:14     จำนวนการเข้าชม (264)

 • โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย ดร.อุดมลักษม์ กลูศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย ดร.อุดมลักษม์ กลูศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Oct/2017    เวลา : 10:30:45     จำนวนการเข้าชม (3413)

 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ พิธียืนถวายความอาลัย 89 วินาที...
 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ พิธียืนถวายความอาลัย 89 วินาที

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Oct/2017    เวลา : 10:24:37     จำนวนการเข้าชม (65)

 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2017    เวลา : 16:52:05     จำนวนการเข้าชม (122)

 • วันที่ 25 กันยายน 2560 งานมุพิตจิต ปี 2560 ณ อาคารอุบลเรียงสุวรรณ...
 • วันที่ 25 กันยายน 2560 งานมุพิตจิต ปี 2560 ณ อาคารอุบลเรียงสุวรรณ

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Sep/2017    เวลา : 15:17:04     จำนวนการเข้าชม (256)


  ทั้งหมด 12 หน้า 111 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772763 (View)