คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
 • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 11:47:15     จำนวนการเข้าชม (19)

 • วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการเสวนา ED-Talks ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลิกวิกฤติ เพิ่มโอกาส สร้างสรรค์ศึกษาศาสตร์อย่างบูรณาการ” ...
 • วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการเสวนา ED-Talks ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลิกวิกฤติ เพิ่มโอกาส สร้างสรรค์ศึกษาศาสตร์อย่างบูรณาการ”

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Apr/2018    เวลา : 12:22:52     จำนวนการเข้าชม (63)

 • วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการการจัดการความรู้ “เสวนา...หาแนวทาง...สางปัญหา เรื่องการเงิน”...
 • วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการการจัดการความรู้ “เสวนา...หาแนวทาง...สางปัญหา เรื่องการเงิน”

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Apr/2018    เวลา : 12:17:16     จำนวนการเข้าชม (55)

 • วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 "การประกวดการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู"...
 • วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 "การประกวดการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู"

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 18:13:19     จำนวนการเข้าชม (117)

 • วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงาน 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร...
 • วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงาน 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 17:44:15     จำนวนการเข้าชม (43)

 • วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัมมนาเรื่อง “ต้องรู้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ล่าสุด”...
 • วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 สัมมนาเรื่อง “ต้องรู้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ล่าสุด”

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 17:06:32     จำนวนการเข้าชม (35)

 • วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเรื่อง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่”...
 • วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเรื่อง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่”

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 16:37:27     จำนวนการเข้าชม (38)

 • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52...
 • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 15:23:42     จำนวนการเข้าชม (26)

 • วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา จัดโครงการเสวนาประสาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14...
 • วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา จัดโครงการเสวนาประสาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 15:12:11     จำนวนการเข้าชม (50)

 • วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 44 ณ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์...
 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 44 ณ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Mar/2018    เวลา : 11:32:25     จำนวนการเข้าชม (33)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837665 (View)