คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2017    เวลา : 21:11:47     จำนวนการเข้าชม (353)

 • โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560...
 • โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2017    เวลา : 21:08:53     จำนวนการเข้าชม (266)

 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ...
 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ตามลำดับโดยเริ่มจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2017    เวลา : 14:54:18     จำนวนการเข้าชม (284)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน...
 • วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2017    เวลา : 13:42:02     จำนวนการเข้าชม (194)

 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร...
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2017    เวลา : 13:37:15     จำนวนการเข้าชม (198)

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2016    เวลา : 12:36:01     จำนวนการเข้าชม (222)

 • กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559...
 • กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2016    เวลา : 12:22:23     จำนวนการเข้าชม (194)

 • ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่านคณบดีคณะศึกษาและและผู้บริหารคณะ ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Dec/2016    เวลา : 07:58:24     จำนวนการเข้าชม (99)

 • อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...
 • อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 14:30:46     จำนวนการเข้าชม (167)

 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559...
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Nov/2016    เวลา : 13:56:07     จำนวนการเข้าชม (118)


  ทั้งหมด 9 หน้า 86 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744963 (View)