คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เสวนา เรื่อง “ชวนอาจารย์เขียนหนังสือและตำรา: การจัดชีวิตเพื่องานเขียนให้น่าอ่าน”...
 • วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เสวนา เรื่อง “ชวนอาจารย์เขียนหนังสือและตำรา: การจัดชีวิตเพื่องานเขียนให้น่าอ่าน” โดย รศ.ดร. คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า)

  ลงประกาศเมื่อ : 15/May/2018    เวลา : 15:44:54     จำนวนการเข้าชม (30)

 • วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์...
 • วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 15/May/2018    เวลา : 15:21:07     จำนวนการเข้าชม (17)

 • วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์...
 • วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 08/May/2018    เวลา : 11:22:00     จำนวนการเข้าชม (64)

 • “ครูอาสาพัฒนาชนบท ตอน 2 วิทยาเขตร่วมใจ พัฒนาเด็กดอกใหญ่ใส่ใจชุมชน”...
 • วันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2561 “ครูอาสาพัฒนาชนบท ตอน 2 วิทยาเขตร่วมใจ พัฒนาเด็กดอกใหญ่ใส่ใจชุมชน”

  ลงประกาศเมื่อ : 02/May/2018    เวลา : 14:54:22     จำนวนการเข้าชม (35)

 • วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ครบรอบปีที่ 82...
 • ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ครบรอบปีที่ 82

  ลงประกาศเมื่อ : 02/May/2018    เวลา : 11:20:39     จำนวนการเข้าชม (51)

 • วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
 • วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ลงประกาศเมื่อ : 02/May/2018    เวลา : 10:33:44     จำนวนการเข้าชม (39)

 • วันที่ 19 เมษยน พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักกีฬาครบรอบปีที่ 23...
 • วันที่ 19 เมษยน พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักการกีฬาวันสถาปนาครบรอบปีที่ 23

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2018    เวลา : 13:11:54     จำนวนการเข้าชม (72)

 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 15:22:48     จำนวนการเข้าชม (116)

 • วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 “ศึกษาศาสตร์รวมใจ สดใสสงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย”...
 • วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 “ศึกษาศาสตร์รวมใจ สดใสสงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย”

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 14:27:58     จำนวนการเข้าชม (108)

 • วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 “99 ปี มงคลวาร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”...
 • วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 “99 ปี มงคลวาร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 12:31:46     จำนวนการเข้าชม (44)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837667 (View)