คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด...
 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2018    เวลา : 16:06:02     จำนวนการเข้าชม (11)

 • วันที่ 11 -12 มกราคม 2561 “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ครั้งที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์...
 • วันที่ 11 -12 มกราคม 2561 “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ครั้งที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Jan/2018    เวลา : 14:10:44     จำนวนการเข้าชม (47)

 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา ประจำปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jan/2018    เวลา : 16:26:15     จำนวนการเข้าชม (67)

 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561”...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jan/2018    เวลา : 16:19:37     จำนวนการเข้าชม (74)

 • คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย...
 • คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jan/2018    เวลา : 13:47:08     จำนวนการเข้าชม (56)

 • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น...
 • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jan/2018    เวลา : 13:40:35     จำนวนการเข้าชม (33)

 • เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 17:33:40     จำนวนการเข้าชม (45)

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”...
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 17:05:47     จำนวนการเข้าชม (45)

 • วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560...
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 16:18:28     จำนวนการเข้าชม (76)

 • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”...
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Dec/2017    เวลา : 15:27:25     จำนวนการเข้าชม (43)


  ทั้งหมด 12 หน้า 111 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 772576 (View)