คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • พิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปรเตอร์ การประชุมทางวิชาการ...
 • พิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปรเตอร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Feb/2015    เวลา : 07:48:51     จำนวนการเข้าชม (304)

 • รับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด ประจำปี 2557...
 • รับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด ประจำปี 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jan/2015    เวลา : 12:52:11     จำนวนการเข้าชม (255)

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:38:04     จำนวนการเข้าชม (661)

 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 12 และ 15 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:12:06     จำนวนการเข้าชม (324)

 • 45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก....
 • รวมพลังศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 45 ปี ศึกษาศาสตร์ "45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก." วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Photo Credit by Noppanat Yingnok Angeii Ja และ ไพรวัลย์ ขันทะศิริ

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2014    เวลา : 08:27:52     จำนวนการเข้าชม (713)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถานะหลักสูตรออนไลน์...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถานะหลักสูตรออนไลน์

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Nov/2014    เวลา : 08:03:08     จำนวนการเข้าชม (409)

 • EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7...
 • EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Oct/2014    เวลา : 09:29:57     จำนวนการเข้าชม (1017)

 • รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Oct/2014    เวลา : 09:15:49     จำนวนการเข้าชม (597)

 • งานมุทิตาจิตคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 ...
 • งานมุทิตาจิตคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Sep/2014    เวลา : 09:20:03     จำนวนการเข้าชม (738)

 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ...
 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (การประดิษฐ์ช่อดอกไม้กลัดหน้าอกเสื้อ) วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องสารนิเทศยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 09:13:49     จำนวนการเข้าชม (487)


  ทั้งหมด 12 หน้า 111 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 774264 (View)