คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education...
 • วันที่ 19 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:53:50     จำนวนการเข้าชม (138)

 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี...
 • วันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:47:58     จำนวนการเข้าชม (173)

 • “Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules”...
 • วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อการสัมมนา “Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules” ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 15:38:00     จำนวนการเข้าชม (126)

 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในวิชาชีววิทยา...
 • การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในวิชาชีววิทยา ของ นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 14:57:40     จำนวนการเข้าชม (40)

 • "Students' Couselling Service in Problem Solving for Business and Computer Education Students, Faculty of Education, Kasetsart University"...
 • รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกากรณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดนิทรรศการ บทความวิจัยหัวข้อ "Students

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 14:47:12     จำนวนการเข้าชม (36)

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 งานบริการการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำหรับการเรียนการสอน...
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 งานบริการการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำหรับการเรียนการสอน

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 14:42:53     จำนวนการเข้าชม (35)

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 14:26:50     จำนวนการเข้าชม (36)

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ...
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 14:12:42     จำนวนการเข้าชม (37)

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุม “Higher Educationin Time of Change”...
 • “Higher Educationin Time of Change”

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Feb/2018    เวลา : 10:18:55     จำนวนการเข้าชม (37)

 • วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2561 ประชุมวิชาการ มก. ครั้งที่ 56...
 • วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2561 ประชุมวิชาการ มก. ครั้งที่ 56

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2018    เวลา : 16:29:48     จำนวนการเข้าชม (45)


  ทั้งหมด 12 หน้า 111 กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 790296 (View)