คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 37...
 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 37

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jun/2018    เวลา : 17:41:50     จำนวนการเข้าชม (17)

 • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน"...
 • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน"

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 12:36:49     จำนวนการเข้าชม (21)

 • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การประชุม EdPEx กับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ...
 • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การประชุม EdPEx กับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 12:18:47     จำนวนการเข้าชม (23)

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย...
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ.เชียงราย

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 11:59:23     จำนวนการเข้าชม (26)

 • วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 "การเขียนแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมชาติ"...
 • วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "การเขียนแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมชาติ"

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 11:26:27     จำนวนการเข้าชม (8)

 • "กีฬาสีรวมใจ ศึกษาศาสตร์ก้าวไกล สู่องค์กรสุขภาพ"...
 • "กีฬาสีรวมใจ ศึกษาศาสตร์ก้าวไกล สู่องค์กรสุขภาพ"

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2018    เวลา : 11:04:07     จำนวนการเข้าชม (9)

 • วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โครงการเสวนาการพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์...
 • วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โครงการเสวนาการพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารองค์กรของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 28/May/2018    เวลา : 15:18:54     จำนวนการเข้าชม (39)

 • วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการอบรมการใช้ Smart board...
 • วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการอบรมการใช้ Smart board สำหรับคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2018    เวลา : 10:58:27     จำนวนการเข้าชม (51)

 • วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ดูแลนิสิต Gen Z อย่างเข้าใจ(อย่างไร) ในมุมมอง จิตแพทย์...
 • วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ดูแลนิสิต Gen Z อย่างเข้าใจ(อย่างไร) ในมุมมอง จิตแพทย์

  ลงประกาศเมื่อ : 17/May/2018    เวลา : 10:52:40     จำนวนการเข้าชม (50)

 • วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 "ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น"...
 • วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 "ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น"

  ลงประกาศเมื่อ : 16/May/2018    เวลา : 10:32:50     จำนวนการเข้าชม (37)


  ทั้งหมด 15 หน้า 148 กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837679 (View)