คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • พิธีรดน้ำดำหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ "สุขสงกรานต์ สวมลายไทย จิตผ่องใส ใจพอเพียง" วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐...
 • พิธีรดน้ำดำหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ "สุขสงกรานต์ สวมลายไทย จิตผ่องใส ใจพอเพียง" วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Apr/2017    เวลา : 11:19:05     จำนวนการเข้าชม (17)

 • ถกประเด็ดร้อน! "ผู้ไม่มีตั๋วสมัตรสอบ บรรจุเป็นครูได้"...
 • ถกประเด็ดร้อน! "ผู้ไม่มีตั๋วสมัตรสอบ บรรจุเป็นครูได้"

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Mar/2017    เวลา : 16:01:02     จำนวนการเข้าชม (81)

 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา...
 • คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2017    เวลา : 21:11:47     จำนวนการเข้าชม (166)

 • โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560...
 • โครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2017    เวลา : 21:08:53     จำนวนการเข้าชม (167)

 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ...
 • คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ตามลำดับโดยเริ่มจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Feb/2017    เวลา : 14:54:18     จำนวนการเข้าชม (143)

 • ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF)...
 • คณะกรรมการบริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF)

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jan/2017    เวลา : 12:56:48     จำนวนการเข้าชม (82)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน...
 • วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2017    เวลา : 13:42:02     จำนวนการเข้าชม (75)

 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร...
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2017    เวลา : 13:37:15     จำนวนการเข้าชม (92)

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2016    เวลา : 12:36:01     จำนวนการเข้าชม (114)

 • ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia...
 • วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Dec/2016    เวลา : 10:15:41     จำนวนการเข้าชม (93)


  ทั้งหมด 8 หน้า 73 กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 682480 (View)