วันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด...

          วันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยจะดำเนินการคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจาค โดยเปิดให้คณาจารย์มาร่วมพิจารณาหนังสือที่มีความทันสมัยแคตตาล็อกเพื่อให้บริการยืม-คืน คณาจารย์และนิสิตมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัล ในกิจกรรมนี้ได้รับอภินันทนาการของรางวัลจาก อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา


Total 12 Picture