เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

          วันที่ 28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ เข้าขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


Total 8 Picture