คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดบูธในงาน EDUCA 2017 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี...

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดบูธในงาน EDUCA 2017 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี โดยในปีนี้ THEME(แนวคิดหลัก)ของงาน คือ FROM POLICY TO CLASSROOM “จากนโยบายสู่ห้องเรียน” การเรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงกระบวนการออกแบบ และการเชื่อมโยงนโยบายสู่ห้องเรียน ภายใต้แนวคิด EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : FROM POLICY TO CLASSROOM “จากนโยบายสู่ห้องเรียน” การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาของเทศชั้นนำระดับโลกผ่านหลากหลายเวทีเรียนรู้ ได้แก่ การนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ...สิงคโปร์ สตอรี่ หลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์ ความท้าทายของการปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรในออสเตรเลีย และ โรงเรีนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิดลุ่มลึกและแนวปฏิบัติ ที่พลิกการเรียนรู้ทั้งครูและเด็กให้เกิดขึ้นได้ทั้งโรงเรียน: ประสบการณ์จากญี่ปุ่น ในปีนี้คณะศึกษาศาสตร์อยู่บูธที่ C18


Total 39 Picture