คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา...

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญภาวนา 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เวลา 07.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Total 78 Picture