ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF)...

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF) ซึ่งมอบทุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนิสิตของศึกษาศาสตร์ และให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนิสิต เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ SNU ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์


Total 13 Picture