เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน...
 • เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jul/2014    เวลา : 10:07:31     จำนวนการเข้าชม (8ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Jul/2014    เวลา : 09:23:43     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jul/2014    เวลา : 12:37:38     จำนวนการเข้าชม (30ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 *แก้ไขล่าสุด 15/07/2557...
 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2014    เวลา : 15:05:28     จำนวนการเข้าชม (3,148 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jun/2014    เวลา : 15:56:42     จำนวนการเข้าชม (1,616 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาควิชาจิตรวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาควิชาจิตรวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) รอบที่2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jun/2014    เวลา : 10:53:17     จำนวนการเข้าชม (221 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (32ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเชี่ยน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:30:46     จำนวนการเข้าชม (20ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:25:29     จำนวนการเข้าชม (12ครั้ง)

  ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2014    เวลา : 13:08:33     จำนวนการเข้าชม (197)

 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี...
 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2014    เวลา : 09:23:58     จำนวนการเข้าชม (136)

 • Academic Collaboration...
 • Academic Collaboration between Yogyakarta State University and Faculty of Education Kasetsart University 27 May 2014

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 13:44:14     จำนวนการเข้าชม (73)

 • ดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา...
 • ดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 11:12:21     จำนวนการเข้าชม (136)

 • โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ...
 • โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2014    เวลา : 13:07:35     จำนวนการเข้าชม (194)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    ระบบจองห้อง
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    การเงินและพัสดุ
    ระบบบัญชีสามมิติ
    GFMIS
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    Social Media
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 46,283 (View)