เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Sep/2014    เวลา : 08:50:20     จำนวนการเข้าชม (12ครั้ง)

 • ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัย...
 • ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 11:43:06     จำนวนการเข้าชม (14ครั้ง)

 • Welcome to English Corner!...
 • Welcome to English Corner!...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Sep/2014    เวลา : 16:10:18     จำนวนการเข้าชม (44ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา......
 • รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Sep/2014    เวลา : 15:42:13     จำนวนการเข้าชม (43 ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เว็บลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ มก. https://sp-regis.ku.ac.th/...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Jul/2014    เวลา : 13:35:41     จำนวนการเข้าชม (2,366 ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 *แก้ไขล่าสุด 15/07/2557...
 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2014    เวลา : 15:05:28     จำนวนการเข้าชม (4,191 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  Initiative Report

 • Kasetsart Initiative Report for 2013-2014...
 • The 4th Education for Rural Transformation conference (ERT2013) held in Bangkok, Thailand in November 2013 by Kasetsart University ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 12:41:53     จำนวนการเข้าชม (17 ครั้ง)

  ดูข่าวInitiative Reportทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (194ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเชี่ยน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:30:46     จำนวนการเข้าชม (121ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:25:29     จำนวนการเข้าชม (94ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศสอบราคา

 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Sep/2014    เวลา : 10:51:17     จำนวนการเข้าชม (26ครั้ง)

 • สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด...
 • สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 คน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Aug/2014    เวลา : 09:21:11     จำนวนการเข้าชม (61ครั้ง)

 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jul/2014    เวลา : 10:10:23     จำนวนการเข้าชม (106ครั้ง)

  ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ...
 • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (การประดิษฐ์ช่อดอกไม้กลัดหน้าอกเสื้อ) วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องสารนิเทศยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 09:13:49     จำนวนการเข้าชม (22)

 • วันปลูกต้นไม้และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2557...
 • วันปลูกต้นไม้และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2014    เวลา : 09:54:33     จำนวนการเข้าชม (81)

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557...
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Aug/2014    เวลา : 08:48:19     จำนวนการเข้าชม (177)

 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต...
 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Aug/2014    เวลา : 20:02:14     จำนวนการเข้าชม (118)

 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2014    เวลา : 13:08:33     จำนวนการเข้าชม (335)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

  อื่นๆ


    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    ระบบจองห้อง
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    การเงินและพัสดุ
    ระบบบัญชีสามมิติ
    GFMIS
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    Social Media
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 88,031 (View)