เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • โรงเรียนกัลบาณีศรีธรรมราชขอเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน...
 • โรงเรียนกัลบาณีศรีธรรมราชขอเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน และฟังการบรรยายแนวทางการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jan/2015    เวลา : 08:00:53     จำนวนการเข้าชม (32ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jan/2015    เวลา : 07:44:35     จำนวนการเข้าชม (187ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jan/2015    เวลา : 15:22:55     จำนวนการเข้าชม (70ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ มาประชุมและมอบทุน ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป...
 • ประกาศจากคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ มาประชุมและมอบทุน ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หากนิสิตไม่สามารถมาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมพิธีรับทุนได้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jan/2015    เวลา : 08:13:36     จำนวนการเข้าชม (9 ครั้ง)

 • การลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557...
 • การลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Dec/2014    เวลา : 13:49:03     จำนวนการเข้าชม (1,533 ครั้ง)

 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์...
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 09:08:10     จำนวนการเข้าชม (146 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  Initiative Report

 • Kasetsart Initiative Report for 2013-2014 [2]...
 • The 4th Education for Rural Transformation conference (ERT2013) held in Bangkok, Thailand in November 2013 by Kasetsart University in association with the Institute...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Oct/2014    เวลา : 11:44:39     จำนวนการเข้าชม (78 ครั้ง)

 • Kasetsart Initiative Report for 2013-2014...
 • The 4th Education for Rural Transformation conference (ERT2013) held in Bangkok, Thailand in November 2013 by Kasetsart University ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Sep/2014    เวลา : 12:41:53     จำนวนการเข้าชม (130 ครั้ง)

  ดูข่าวInitiative Reportทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (456ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเชี่ยน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:30:46     จำนวนการเข้าชม (365ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:25:29     จำนวนการเข้าชม (298ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศสอบราคา

 • ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย...
 • ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Nov/2014    เวลา : 10:15:21     จำนวนการเข้าชม (297ครั้ง)

 • สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type Unit ทุกอาคารของโรงเรียนสาธิต...
 • สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type Unit ทุกอาคารของโรงเรียนสาธิต...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Oct/2014    เวลา : 08:57:39     จำนวนการเข้าชม (93ครั้ง)

 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Sep/2014    เวลา : 10:51:17     จำนวนการเข้าชม (179ครั้ง)

  ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557...
 • งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:38:04     จำนวนการเข้าชม (186)

 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพและทบทวนแผนคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 12 และ 15 ธันวาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Dec/2014    เวลา : 08:12:06     จำนวนการเข้าชม (79)

 • 45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก....
 • รวมพลังศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 45 ปี ศึกษาศาสตร์ "45 ปี ราตรีศึกษาศาสตร์ มก." วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Photo Credit by Noppanat Yingnok Angeii Ja และ ไพรวัลย์ ขันทะศิริ

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Dec/2014    เวลา : 08:27:52     จำนวนการเข้าชม (158)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถานะหลักสูตรออนไลน์...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถานะหลักสูตรออนไลน์

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Nov/2014    เวลา : 08:03:08     จำนวนการเข้าชม (144)

 • EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7...
 • EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Oct/2014    เวลา : 09:29:57     จำนวนการเข้าชม (197)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

  อื่นๆ
    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    Course Syllabus
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    ระบบจองห้อง
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    การเงินและพัสดุ
    ระบบบัญชีสามมิติ
    GFMIS
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    Social Media
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 193,163 (View)