เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Aug/2014    เวลา : 09:44:08     จำนวนการเข้าชม (6ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Aug/2014    เวลา : 15:46:38     จำนวนการเข้าชม (15ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Aug/2014    เวลา : 15:44:32     จำนวนการเข้าชม (10ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เว็บลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ มก. https://sp-regis.ku.ac.th/...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Jul/2014    เวลา : 13:35:41     จำนวนการเข้าชม (2,101 ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 *แก้ไขล่าสุด 15/07/2557...
 • ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2014    เวลา : 15:05:28     จำนวนการเข้าชม (4,032 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jun/2014    เวลา : 15:56:42     จำนวนการเข้าชม (2,128 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (146ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเชี่ยน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:30:46     จำนวนการเข้าชม (77ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:25:29     จำนวนการเข้าชม (63ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศสอบราคา

 • สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด...
 • สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 คน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Aug/2014    เวลา : 09:21:11     จำนวนการเข้าชม (15ครั้ง)

 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jul/2014    เวลา : 10:10:23     จำนวนการเข้าชม (74ครั้ง)

 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟจำนวน 10 เครื่อง)...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟจำนวน 10 เครื่อง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Jul/2014    เวลา : 10:06:31     จำนวนการเข้าชม (62ครั้ง)

  ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557...
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Aug/2014    เวลา : 08:48:19     จำนวนการเข้าชม (105)

 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต...
 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Aug/2014    เวลา : 20:02:14     จำนวนการเข้าชม (65)

 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2014    เวลา : 13:08:33     จำนวนการเข้าชม (295)

 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี...
 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2014    เวลา : 09:23:58     จำนวนการเข้าชม (191)

 • Academic Collaboration...
 • Academic Collaboration between Yogyakarta State University and Faculty of Education Kasetsart University 27 May 2014

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 13:44:14     จำนวนการเข้าชม (130)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

  อื่นๆ


    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    ระบบจองห้อง
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    การเงินและพัสดุ
    ระบบบัญชีสามมิติ
    GFMIS
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    Social Media
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 72,442 (View)